Search page

Søket fant 1 resultat på 0.054 sekunder.

Søkeresultater

  1. Teaching English - British Council

    Nettstad frå British Council med idear, ressursar og materiale for undervisning i engelsk. Særskilt god på litteratur og poesi, med tekstar, lydfiler, før- og etterlesingsaktivitetar og forslag til arbeid med teksten (lesson plans, teacher's guide etc.). Både kjende og nye forfattarar/tekstar. T.d. The Landlady av Roald Dahl, med lydfiler, tekst og oppgåver. 

    kribef - 02.03.2017 10:03