Search page

Søket fant 2 resultater på 0.055 sekunder.

Søkeresultater

  1. BBC - Skillswise - English

    BBC Skillswise enables adults to improve reading, writing and number skills. Level one and entry level three literacy and numeracy resources - worksheets, quizzes and games.

    Tatjana Berg - 13.05.2013 16:00

  2. Skills Workshop Contextual Resources

    Nettstad med ulike kontekstuelle læringsaktivitetar og undervisningsopplegg. Nettstaden er laga for å dekkje britisk læreplan, og har engelskspråklege elevar som mottakargruppe. Men det er mogeleg å velje nivå, t.d. L2. Sida har også valmoglegheiter innanfor ulike yrkes- og fagområde t.d. construction carpentry plumbing, electrical, electronics and technology, hairdressing and beauty therapy, health, social care, early years etc. 

    kribef - 25.02.2015 10:48