Search page

Søket fant 2 resultater på 0.056 sekunder.

Søkeresultater

  1. Filmmanus

    Denne oppgaven bygger på et tverrfaglig undervisningsopplegg i engelsk og MK for elever i 1. klasse medier -og kommunikasjon. Elevene skal i denne oppgaven utvikle et manus for en kortfilm på engelsk, som videre skal fremføres på engelsk.

    Mariann Svendsen - 15.11.2013 13:47

  2. Digital billedfortelling

    Elevene velger en tekst fra læreboka i engelsk. Teksten tolkes i form av digital billedfortelling basert på egne bilder. Sluttproduktet blir en video hvor elevene har lest inn tekst og lagt inn fotografier som underbygger budskapet.

    larskristia - 22.09.2014 14:08