Search page

Søket fant 2 resultater på 0.061 sekunder.

Søkeresultater

  1. Digital billedfortelling

    Elevene velger en tekst fra læreboka i engelsk. Teksten tolkes i form av digital billedfortelling basert på egne bilder. Sluttproduktet blir en video hvor elevene har lest inn tekst og lagt inn fotografier som underbygger budskapet.

    larskristia - 22.09.2014 14:08

  2. Lydprosjekt: radioteater på engelsk

    Tverrfaglig gruppeprosjekt: mediedesign, medieproduksjon,mediekommunikasjon, engelsk muntlig og skriftlig for VG1, Medier og kommunikasjon.

    annetov - 13.03.2014 12:38