Search page

Søket fant 2 resultater på 0.057 sekunder.

Søkeresultater

  1. A look at trades - Building and construction apprentice

    Ein australsk bedriftseigar fortel om kva det vil sei å vere læring innanfor byggfaga.

    kribef - 15.10.2013 12:00

  2. A look at trades - Plumbing apprentice

    Ei beskriving av korleis det er å vere rørleggjarlæring i Australia. Lærlingen beskriv sin arbeidsdag, kva oppgåver han har og kva som krevjast.

    kribef - 15.10.2013 11:40