Search page

Søket fant 1 resultat på 0.056 sekunder.

Søkeresultater

  1. Beregning av rundballer

    Elevene skal avgjøre hvilken geometrisk figur en rundballe skal sammenlignes med, deretter ta de nødvendige målene og regne ut oppgavene som beskrevet.

    Det kan være behov for at rundballen skal kunne løftes med silotaljer, og her må elevene ha kunnskap til utførelse og sikkerhetskravene som gjelder for dette.

    Beskrivelsen av programfaget Naturbasert produksjon er i stor grad dekkende for kompetansemålene.

    jan-helge balto - 04.12.2015 11:10