Search page

Søket fant 2 resultater på 0.055 sekunder.

Søkeresultater

 1. Lysåpning og senteravstand

  Arbeide praktisk med grunnsvill og stendere, først bare to stendere, deretter øke og generalisere.

  Måle og finne sammenhenger, notere i OneNote, etter hvert konstruere / bygge opp / lage formler.

  Bruke formlene i regneark.

  Løse formlene med hensyn på de ulike størrelsene som inngår.

  Ytterligere generalisering med antall stendere som variabel n.

  Knut Barder - 07.11.2013 09:29

 2. Mutter

  Mutter er et rett prisme med en regulær sekskant som grunnflate fratrukket en sylinder.

  Sekskanten er bygd opp av seks likesidete trekanter, pytagoras' setning gir sammenheng mellom side og høyde i trekantene.

  Måler lengder og beregner volum, kontrollerer ved å måle volum direkte (målesylinder) eller indirekte (vekt av fortrengt vann).

  Knut Barder - 07.11.2013 11:19