Search page

Søket fant 2 resultater på 0.059 sekunder.

Søkeresultater

  1. Eigne forbruksval

    Ei gruppeoppgåve der elevane skal læra om eigne forbruksval og om ulike materialtypar dei finn på verkstaden.

    Solveig M Bergo Nielsen - 29.12.2013 16:35

  2. Læreplanar elektro

    Dette heftet samlar kompetansemåla til elektrofag vg1 og elenergi vg2. Det kan lette arbeidet med FYR særleg i oppstartfasen. NB: alle kompetansemåla i alle fag, både programfag og fellesfag, kan sjølvsagt knytast til dette heftet.

    pernille.sordal@t-fk.no - 14.04.2016 13:57