Search page

Søket fant 1 resultat på 0.052 sekunder.

Søkeresultater

  1. "Pølseveske" - Geometri og kostnadsberegning på DH

    Elevene på DH lager ulike produkter når de arbeider med søm. Et av produktene som noen av elevene lager er en såkalt "pølseveske" (sylinderformet veske). Denne oppgaven tar utgangspunkt i en slik veske, men elevene trenger ikke nødvendigvis ha produsert den.

    Oppgaven tar for seg enkelte geometriske begreper, samt kostnadsberegning. Det er også mange muligheter for å bygge videre på denne.

    Maria Therese Kirkerud - 14.11.2013 12:50