Search page

Søket fant 1 resultat på 0.054 sekunder.

Søkeresultater

  1. Hytteutvidelse

    Rik matteoppgave hvor elevene skal tegne et påbygg på en hytte i forskjellige målestokker. Kan brukes som en introduksjon til målestokk. Det er en fordel at elevene har kjennskap til arealbegrepet og kan regne arealet av enkle figurer på forhånd.

    Elevene må ha gradskive og linjal.

    Håkon Tveit - 12.05.2015 09:05