Search page

Søket fant 1 resultat på 0.053 sekunder.

Søkeresultater

  1. Bygging av bindingsverkvegg

    Denne oppgåva tek utgangspunkt i det å bygge ein bindingsverkvegg på utsida av en gamal tømmervegg - som eit ledd i å etterisolere eit hus. Målet er å lære elevane om lengder, rekne ut lysopning, finne kostnader med både isolasjon og materialforbruk, men også timebetaling i forhold til anbud.

    Eian71 - 07.11.2013 10:00