Search page

Søket fant 517 resultater på 0.056 sekunder.

Søkeresultater

  1. Kontorfaglig kommunikasjon; ulike typer formelle brev

    Undervisningsopplegget skal gi elever trening i ulike skriveroller tilknyttet kontorfaglig arbeid. De skal lære å skrive ulike typer formelle brev.

    Her utfordres elevene ift skriftlig formell kommunikasjon i forespørsler, tilbudsbrev, bestillingsbrev, ordrebekreftelse og reklamasjonsbrev.

    I denne sammenheng vektlegges krav til tekstenes form, fokus (innhold) og formål for å øke elevenes bevissthet om rammene rundt målrettet kommunikasjon.

    bjorgk - 14.05.2013 10:05

  2. Norske tekstordnere

    Nyttige ord i grunnleggende skriveopplæring, gjerne sammen med skrivetrappa til Margunn Mossige

    Torleif Sleveland - 14.05.2013 10:07

  3. Rapport fra utplassering i bedrift

    Rapportmal

    Et forslag til hvordan en rapport kan settes opp med forklaring til de enkelt innholdsdelene. Den kan brukes i alle programområder, og kan fungere som stillas til alle elever.

    Delt av Heidi Henriksen, Godalen videregående skole, Rogaland

    Linn Økland - 14.05.2013 11:20

  4. Presenter ditt framtidige yrke!

    Dette undervisningsopplegget skal både fokusere på grunnleggende ferdigheter og det framtidige yrket som elevene vil ut i. Elevene skal først og fremst få en innføring i hvordan man holder en presentasjon, og her skal læreren illustere dette gjennom selv å holde en presentasjon om sitt yrke som lærer. Det blir fokusert på presentasjonens form og innhold. Deretter skal elevene utforme en presentasjon om sitt framtidige yrke, og samtidig ha med hvilke grunnleggende ferdigheter som de vil trenge i den jobben. Selve presentasjonen skal vare i 5-7 minutter og vil bli vurdert med karakter.

    Inger-Kristin Larsen Vie - 14.05.2013 12:06

  5. Tut og køyr - arbeid med samansett tekst

    Opplegget tek sikte på å gi elevane erfaring med samansette tekstar, både å lese og vurdere slike tekstar, samt å sjølve produsere slike tekstar. Elevane får også trening i å formidle munnleg framfor ei forsamling.

    Opplegget tek også sikte på å gje elevane ein sjanse til å produsere ein fagtekst knytt til eige programområde. Her kan dei sjølve velje kva fagområde dei vil leggje vekt på. Samstundes får dei også erfaring med å produsere og publisere ein samansett tekst.

    DEI GRUNNLEGGANDE FERDIGHEITENE:

    Elevane skal trene på:

    brinor - 14.05.2013 12:07

  6. Vurdering av muntlige tekster

    Skjema for vurdering av muntlig framlegg.

    Torleif Sleveland - 14.05.2013 12:07

  7. Kommunikasjon for arbeidslivet

    Beskrivelse:

    Opplegget tar for seg tema kommunikasjon i norsk og programfag. Det har fokus på grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og muntlighet.

    Grunnleggende ferdigheter:

    Norsk

    Å kunne lese og uttrykke seg muntligog skriftlig (utdrag)

    monikaellefsen - 14.05.2013 12:08

  8. Arbeidsulykker

    Arbeidsulykker

    Dette undervisningsopplegget er lagt opp til selvstendig arbeid.

    På forhånd er det en fordel at programfaglærer har gjennomgått HMS med elevene på verksted eller lignende, og satt elevene inn i emnet. Det vil gjøre elevene bedre rustet til å jobbe med oppgavene.

    Norsklærer bør på forhånd ha gjennomgått sjangeren fortelling.

    Undervisningsopplegget inneholder flere ulike oppgavetyper

    Linn Økland - 14.05.2013 12:19

  9. Muntlig fremføring HMS

    Muntlig fremføring med power point HMS

    Helga-Marit Bolstad - 14.05.2013 12:31

  10. Vurderingskriterier- muntlig framføring

    Reklame

    Skjema med vurderingskriterier til muntlig presentasjon og analyse av reklame.

    Linn Økland - 14.05.2013 12:50

  11. Et yrke innen "Design og håndverk"

    Elevene trener på å holde muntlige foredrag knyttet til et tema i programfaget, og på det å lage sammensatte tekster.

    PRESENTASJON:

    Lage en presentasjon av et yrke som design og håndverklinja legger grunnlaget for: Hva går yrket ut på, og hvor kan man jobbe? Hva trenger man av utdanning? Hvordan er det med jobbmuligheter, arbeidstider og lønn innenfor dette yrket?

    Tomas Bjørnstad - 22.05.2013 13:29

  12. Lyrikk og rap

    Målet er å gjøre lyrikkundervisningen mer relevant for elevene. I dette opplegget sammenlignes Nordahl Griegs "Til ungdommen" med Gatas Parlaments "Til ungdommen". Elevene jobber med vedlagte oppgaver til disse tekstene. Dette opplegget er ment å etterfølge en innføringsøkt om lyriske virkemidler.

    Grunnleggende ferdigheter: å uttrykke seg muntlig og skriftlig, å lese

    Ingunn Hinna Thomassen - 22.05.2013 15:13

  13. The Hunger Games - eventyr, myter og fortellerstruktur

    Mål: Elevene skal øves i filmforståelse, lesing, skriving, skildring, refleksjon og sjangerforståelse.

    Opplegget tar utgangspunkt i filmen The Hunger Games, basert på Suzanne Collins’ roman med samme tittel. (Bokens trilogi heter på norsk Dødslekene, Opp i flammer og Fugl Føniks.) Filmen blir i dette opplegget knytta til eventyr- og mytesjangeren, og opplegget forutsetter at elevene er kjent med sjangrene fra før av.

    Sluttproduktet er en skriftlig besvarelse på oppgaver til filmen. Denne vurderes med karakter. Karakterkriterier ligger vedlagt.

    Ingunn Hinna Thomassen - 28.05.2013 14:28

  14. Kokk-servitør vg2. Restaurantbesøk - vudering av mat og service

    Besøk på restaurant der elevane vurderer produktet, dvs. meny, mat, sørvis, miljø og pris. Vilkåret er at det finst ein restaurant på staden og at ein kan avtale ein overkomleg pris på førehand. Ein kan sjølvsagt søke skulen om tilskot for å dekke utgifter.

    På førehand les elevane restaurantmeldingar/vurderingar, noko som det finst rikleg av i alle større aviser. Dermed lærer dei kva som skal leggast vekt på i ein slik situasjon. Dette bør også avtalast på førehand. Ein bør også lære elevane kva som er vanleg "folkeskikk" ved slike høve.

    runvan - 17.09.2013 14:02

  15. Tverrfaglig presentasjon fra verkstedet

    Elevene danner grupper på 2-3 personer for å lage en presentasjon av et maskinelement fra verkstedet. Fagene som skal representeres blir norsk, engelsk og dokumentasjon og kvalitet.

    Elevene velger selv hva de skal presentere, men det må være et produkt som er på verkstedet på den aktuelle skolen.

    De må ved hjelp av produktets bruksanvisning komme fram til hvordan produktet er bygget opp og hvordan det virker. Bruksanvisningen skal være på norsk (i følge norsk lov), men elevenes presentasjonen skal være på engelsk. Selve presentasjonen skal være på 3-5 min per person.

    0612hojo - 23.09.2013 14:52

  16. Lag din egen tegnefilm

    Dette er et tegnefilmprogram hvor elevene selv kan lage tegnefilmer på norsk og engelsk.

    Borghild E. Hornnes - 26.09.2013 13:22

  17. Creaza

    Et tegneserieprogram som kan brukes til masse i undervisningssammenheng. Programmet er gratis, og lett å lære.

    Borghild E. Hornnes - 26.09.2013 14:42

  18. Artikkeloppgåve om avfallshandtering

    Arbeid med sjangeren saktekstar skal munne ut i at eleven skriv ein artikkel med tema frå programområdet sitt.

    Gjennom samtale, lesing og arbeid i klassen får ein sjå på korleis saktekstar er bygd opp. Ein ser på ulike typar innleiing, argumentasjon og avslutning og elevane får prøve seg på dei ulike delane sjølve.

    brinor - 03.10.2013 13:39

  19. Muntlig eksamen i norsk - et eksempel på yrkesretting

    Dette er ikke et undervisningsopplegg, men et eksempel på hvorden en del av muntlig eksamen i norsk kan yrkesrettes. Denne eksamen ble gjennomført på VG 2, Byggteknikk.

    Yrkesretting av både skriftlig og muntlig eksamen i fellesfagene er et hett tema om dagen, og jeg skulle selv gjerne sett flere eksempler på hvordan særlig muntlig eksamen kan yrkesrettes.

    Kom gjerne med innspill på eksempelet jeg legger ut her.

    Se fila som ligger vedlagt.

    Ingunn Hinna Thomassen - 15.10.2013 09:31

  20. Kjetil og Kjartan show - Leif på jobbintervju

    Videoklipp som viser hvordan man IKKE skal oppføre seg på jobbintervju...

    Monica Nordeng - 11.09.2011 21:23

Pages