Search page

Søket fant 1 resultat på 0.047 sekunder.

Søkeresultater

  1. Tut og køyr - arbeid med samansett tekst

    Opplegget tek sikte på å gi elevane erfaring med samansette tekstar, både å lese og vurdere slike tekstar, samt å sjølve produsere slike tekstar. Elevane får også trening i å formidle munnleg framfor ei forsamling.

    Opplegget tek også sikte på å gje elevane ein sjanse til å produsere ein fagtekst knytt til eige programområde. Her kan dei sjølve velje kva fagområde dei vil leggje vekt på. Samstundes får dei også erfaring med å produsere og publisere ein samansett tekst.

    DEI GRUNNLEGGANDE FERDIGHEITENE:

    Elevane skal trene på:

    brinor - 14.05.2013 12:07