Search page

Søket fant 1 resultat på 0.054 sekunder.

Søkeresultater

  1. Arbeid med faguttrykk

    Dataelektronikarfaget brukar mykje engelsk i fagspråket. Dette opplegget tek sikte på å få elevane til å bli medvitne på språkbruken, og få dei til å tenkje over om dei kan bruke norske ord og uttrykk som seier det same som dei engelske uttrykka. Dette kan inngå som ein del av arbeidet med språk i endring. Opplegget tek ikkje sikte på formell vurdering, men ein uformell diskusjon i klassen.

    brinor - 13.05.2013 17:18