Search page

Søket fant 1 resultat på 0.056 sekunder.

Søkeresultater

  1. Søknad på mediejobb med påfølgende jobbintervju

    Elevene skal søke jobb i en reelt utlyst jobb. De skal også legge ved cv. Etterpå skal alle gjennom et jobbintervju. Intervjuerne velger da hvem som får jobben, og argumenterer overfor gruppa. Gruppa sier seg enig/uenig med intervjuerne.

    2208nibe - 18.02.2014 20:21