Search page

Søket fant 1 resultat på 0.054 sekunder.

Søkeresultater

  1. Etikk i matvareproduksjonen

    Klassen skal undersøke ulike sider ved temaet etikk innenfor ulike programfagområder i restaurant- og matfag. Hva er etisk forsvarlig i matvareproduksjon for å gi en trygg og sunn utvikling? Hvordan se etikken i forhold til bruk av tilsetningsstoffer, ærlig markedsføring, bruk av bioteknologi (genmodifisert mat)? 

    Foto: Henrik Pyndt Sørensen, NTB Scanpix. Lisens: CC-by-nc-sa

    Julie Bjørnstad - 09.09.2015 13:14