Search page

Søket fant 1 resultat på 0.057 sekunder.

Søkeresultater

  1. Novella "Gutten" av Ingvar Ambjørnsen

    Før -, under - og etterlesingsoppgaver til novella "Gutten" av Ingvar Ambjørnsen. I alt 9 oppgaver, man kan bruke alle oppgavene eller deler av undervisningsopplegget.

    Oppgavene kan løses både individuelt, i par eller i grupper.

    Elevbesvarelsene kan vurderes både med og uten karakter.

    linnmageroy@hotmail.com - 18.01.2016 09:26