Search page

Søket fant 1 resultat på 0.053 sekunder.

Søkeresultater

  1. Praksisrapport

    Utgangspunktet for dette undervisningsopplegget er utarbeidelsen av en praksisrapport. Elevene får utdelt kriterier for hva rapporten skal inneholde, samt informasjon om logg og refleksjonsnotat som er sentrale deler av arbeidet med rapporten. Elevene skal også holde en muntlig framføring ved hjelp av PowerPoint som en del av dette arbeidet. Kriterier for vurdering av rapport og muntlig framføring deles ut i forkant av arbeidet (se ressurser for vedlegg).

    Målgruppe

    Tverrfaglig samarbeid i norsk og service- og samferdsel

    Cecilie Isaksen Eftedal - 03.12.2012 09:09