Search page

Søket fant 3 resultater på 0.058 sekunder.

Søkeresultater

  1. FYR figurteater og eventyr

    Elevene skal ta utgangspunkt i en tekst fra norskfaget. Eventyr er å foretrekke og det skal omarbeides til et stykke som kan fungere som figurteater tilpassa aldersgruppa 5-6 år.  Opplegget utføres som gruppearbeid og resultatet kan blir flere eventyr som skal fremføres for 1.klassingene. Fortrinnsvis skal elevene velge et kort eventyr som er lett å huske, og ikke som ikke tar for lang tid å framføre.

    Elevene på DH skal lage figurene som passer til eventyret og elevene på BUA skal ivareta småtrinnet som kommer på besøk med tilrettelegging og framføring av eventyr.

     

    Cecilie Isaksen Eftedal - 20.12.2015 10:20

  2. Teater og teaterkostymer

    Utgangspunktet for dette undervisningsopplegget er en tekst fra norskfaget, fortrinnsvis et drama eller en annen tekst som kan dramatiseres. Elevene jobber med dramaet som sjanger i norskfaget. I programfaget design og håndverk lager elevene kostymer. Det kan være bare en detalj til en tenkt dramatisering, eller det kan være kostymer som skal brukes i en oppsetning.

    Målgruppe

    Tverrfaglig samarbeid mellom design og håndverk og norsk

    Grunnleggende ferdigheter

    Cecilie Isaksen Eftedal - 26.11.2012 15:17

  3. Blogg og retorikk

    Utgangspunktet for dette undervisningsopplegget er temaet sammensatte tekster. Elevene jobber med sammensatte tekster i norskfaget, og blir kjent med retoriske begreper. De diskuterer hva en blogg er, og kjennetegn ved bloggsjangeren gjennomgås. Elevene skal gjennomføre et gruppearbeid og holde en muntlig presentasjon.

    Målgruppe

    Norsk vg1 og vg2 på medier og kommunikasjon/alle programfag

    Grunnleggende ferdigheter

    Cecilie Isaksen Eftedal - 29.11.2012 09:41