Search page

Søket fant 3 resultater på 0.052 sekunder.

Søkeresultater

  1. "Anleggsprosa" og HMS - tverrfaglig samarbeid mellom norsk og programfag på bygg- og anleggsteknikk

    Elevene skal trene på å lese små skjønnlitterære tekster og bruke disse i arbeidet med å skrive en HMS-plan for en byggeplass. Sluttproduktet er å velge mellom å skrive en saktekst eller en kreativ tekst.

    Presentasjon:

    • Tina Åmodts «Anleggsprosa» brukes som inspirasjon for egen skriving, og som eksempel på hvordan en byggeplass kan være.
    • Det er en fordel at en i bransjelære har behandlet temaet, og at elevene har noe kunnskap om temaet.
    • Elevene får skrive tekster fra sitt eget utdanningsprogram

    Cecilie Isaksen Eftedal - 22.10.2012 18:46

  2. Søke jobb

    Utgangspunktet for dette undervisningsopplegget er at elevene skal være jobbsøkere og gjennomføre et jobbintervju i form av et rollespill. Elevene skal lære å skrive jobbsøknad og CV som en del av læreprosessen. Norsklærer gjennomgår sjangerkrav for søknad, CV og jobbintervju. Programfaget gir eleven bakgrunn for å velge den rette stillingen han/hun vil søke på (annonser aviser, NAV, Finn.no etc.) Programfaglærer er med på intervjuet og bidrar med faglige kommentarer og spørsmål.

    Målgruppe

    Cecilie Isaksen Eftedal - 26.11.2012 13:50

  3. Verktøy og sikkerhet - PowerPoint etter HMS-kurs

    I programfaget får elevene nødvendig bakgrunnskunnskap om sikkerhetsutstyr og bruk av verktøy (HMS-kurs). I norskfaget skal elevene formidle kunnskap de har fått om sikkerhetsutstyr og bruk av verktøy. Sluttproduktet er en PowerPoint. Denne kan vurderes for seg eller brukes i sammenheng med en muntlig presentasjon.

    Målgruppe

    Tverrfaglig samarbeid norsk og programfag Vg1 bygg og anleggsteknikk. Gjennomføres like i etterkant av HMS-kurs.

    Grunnleggende ferdigheter

    Cecilie Isaksen Eftedal - 26.11.2012 11:52