Search page

Søket fant 2 resultater på 0.048 sekunder.

Søkeresultater

  1. Helsefagarbeider i hjemmesykepleien - NDLA

    Kan du tenke deg å jobbe i hjemmesykepleien? I dette yrkesportrettet får du et innblikk i en hjemmesykepleiers hverdag og hans arbeidsoppgaver. Du får også vite noe om hvorfor det er viktig med de grunnleggende ferdighetene i fagene norsk, engelsk og matematikk, og hvordan hjemmesykepleieren bruker disse ferdighetene når han utfører arbeidsoppgavene sine.

    Cecilie Isaksen Eftedal - 03.02.2014 08:42

  2. Helsefagarbeider på sykehus - NDLA

    Kan du tenke deg å jobbe som helsefagarbeider på sykehus? I dette yrkesportrettet får du et innblikk i en helsefagarbeiders hverdag og hennes arbeidsoppgaver. Du får også vite noe om hvorfor det er viktig med de grunnleggende ferdighetene i fagene norsk, engelsk og matematikk, og hvordan helsefagarbeideren bruker disse ferdighetene når hun utfører arbeidsoppgavene sine.

    Cecilie Isaksen Eftedal - 03.02.2014 08:48