Search page

Søket fant 2 resultater på 0.053 sekunder.

Søkeresultater

  1. Kokk - NDLA

    Kan du tenke deg å bli kokk? I dette yrkesportrettet får du et innblikk i en kokks hverdag og hans arbeidsoppgaver. Du får også vite noe om hvorfor det er viktig med de grunnleggende ferdighetene i fagene norsk, engelsk og matematikk, og hvordan kokken bruker disse ferdighetene når han utfører arbeidsoppgavene sine.

    Cecilie Isaksen Eftedal - 03.02.2014 09:22

  2. Presentasjon av lokale og økologiske råvarer

    Utgangspunktet for undervisningsopplegget er et arbeidshefte som elevene skal lage i forbindelse med «mesterskap» i VG2 kokk- og servitørfag. Heftet presenteres for de andre i klassen i form av et foredrag. De årlige konkurransereglene i «fylkesmesterskap» og «Østlandsmesterkap» vil legge rammene for hvilke kriterier som stilles til dette arbeidsheftet, men kravene til et arbeidshefte kan se slik ut:

    Cecilie Isaksen Eftedal - 03.12.2012 11:57