Search page

Søket fant 1 resultat på 0.049 sekunder.

Søkeresultater

  1. Anleggsgartner - NDLA

    Kan du tenke deg å bli anleggsgartner? I dette yrkesportrettet får du et innblikk i en anleggsgartners hverdag og hans arbeidsoppgaver. Du får også vite noe om hvorfor det er viktig med de grunnleggende ferdighetene i fagene norsk, engelsk og matematikk, og hvordan anleggsgartneren bruker disse ferdighetene når han utfører arbeidsoppgavene sine.

    Cecilie Isaksen Eftedal - 03.02.2014 09:19