Search page

Søket fant 1 resultat på 0.053 sekunder.

Søkeresultater

  1. Frisør - NDLA

    Kan du tenke deg å bli frisør? I dette yrkesportrettet får du et innblikk i en frisørs hverdag og hennes arbeidsoppgaver. Du får også vite noe om hvorfor det er viktig med de grunnleggende ferdighetene i fagene norsk, engelsk og matematikk, og hvordan frisøren bruker disse ferdighetene når hun utfører arbeidsoppgavene sine.

    Cecilie Isaksen Eftedal - 03.02.2014 08:16