Search page

Søket fant 1 resultat på 0.058 sekunder.

Søkeresultater

  1. Dataelektroniker - NDLA

    Kan du tenke deg å bli dataelektroniker? I dette yrkesportrettet får du et innblikk i en dataelektronikers hverdag og hans arbeidsoppgaver. Du får også vite noe om hvorfor det er viktig med de grunnleggende ferdighetene i fagene norsk, engelsk og matematikk, og hvordan dataelektronikeren bruker disse ferdighetene når han utfører arbeidsoppgavene sine.

    Cecilie Isaksen Eftedal - 03.02.2014 08:31