Search page

Søket fant 1 resultat på 0.054 sekunder.

Søkeresultater

  1. Vg2-elever dokumenterer et arbeid ved å instruere/demonstrere for vg1-elever

    I dette opplegget har elevene på vg2 jobbet med antenneteknikk. De har dokumentert det de har lært ved å holde en instruksjon for elever på vg1. Opplegget kan brukes på andre temaer og på andre programområder. Når det gjelder grunnleggende ferdigheter er det her fokus på bruk av faguttrykk overfor forskjellige typer mottakere.

    lilan060753 - 14.05.2013 11:42