Search page

Søket fant 1 resultat på 0.053 sekunder.

Søkeresultater

  1. IDÈBANK FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID mellom fellesfag og programfag på medier og kommunikasjon

    Målet med denne idébanken er å gjøre det enkelt for deg som lærer å sette i gang tverrfaglig opplæring på egen skole. Banken inneholder ideer til undervisningsopplegg/oppgaver med tilknyttede kompetansemål. Ved å ta tak i en idé du liker og kontakte en lærer du vil samarbeide med i det andre faget, er du allerede i gang! Utfra dette kan dere i samarbeid lage et detaljert undervisningsopplegg med vurderingskriterier. Ta også gjerne med elevene underveis! Ideene er, som det ligger i navnet, mulig å tilpasse eller lage en vri på ved å endre tema, kompetansemål eller omfang.

    nina.larsen.ness@oppland.org - 14.05.2013 08:47