Search page

Søket fant 1 resultat på 0.057 sekunder.

Søkeresultater

  1. Muntlig norsk: Analysere og tolke en novelle

    Elevene arbeider i par, og forbereder et foredrag i norsk for klassen. De skal forberede et foredrag på ca 5 minutter etter at de har trukket en lapp med tittelen på novellen. De får to timer til forberedelse, og to timer settes av til foredragene.

    bjørg alise hansen - 30.04.2013 12:01