Search page

Søket fant 6 resultater på 0.055 sekunder.

Søkeresultater

  1. Innleveringsoppgave i norsk og helse- og oppvekstfag

    Dette er et undervisningsopplegg som er prosessorientert. Elevene skal jobbe individuelt og i samarbeid med læreren. Oppgaven skal skrives i to omganger, det vil si i to utkast. Førsteutkastet skal minst inneholde innledningen og to avsnitt av hoveddelen. Det leveres inn, og eleven får tilbakemelding fra læreren ut fra gitte kriterier (se refleksjon/vurdering). Veiledningen fra læreren hjelper eleven når han/hun skal skrive videre. Når andreutkastet leveres skal hele teksten være ferdig.

    Cecilie Isaksen Eftedal - 10.11.2012 14:14

  2. Instruksjon

    Presentasjon

    Utgangspunktet for dette undervisningsopplegget er en teoretisk gjennomgang av temaet instruksjon. Etter gjennomgang av tema jobber elevene parvis med instruksjon i en praktisk oppgave. Elevene skal både tegne selv og instruere i tegning etter en mal. Oppgaven skal også inneholde en refleksjonsdel der elevene reflekterer over læringsutbytte av denne måten å jobbe på. Det jobbes med den grunnleggende ferdigheten muntlig.

    Opplegget passer til en 90 minutters økt.

    Cecilie Isaksen Eftedal - 03.12.2012 09:47

  3. Å være en dyktig fagarbeider

    Gjennom dette opplegget skal eleven få kunnskap om/reflektere rundt hva som ligger i utsagnet ”Å være en dyktig fagarbeider”. Med utgangspunkt i ulike tekster og oppgaver ønsker opplegget å bevisstgjøre elevene på at språk og handlinger blir oppfattet og tolket av andre mennesker. Vårt handlingsmønster og væremåte blir vurdert av lærere, kunder og arbeidsgiver. Elevene skal gjennom opplegget erfare at dannelse er et viktig element i yrkesutøvelsen.

    Målgruppe

    Cecilie Isaksen Eftedal - 23.11.2012 13:11

  4. Sikkerhet - er det viktig?

    Dette undervisningsopplegget tar utgangspunkt i sjangeren artikkelskriving. Temaet HMS-opplæring gjennomgås i programfaget. I etterkant av denne gjennomgangen samtaler læreren med elevene om temaet. Elevene jobber med innlæring av sentrale begrep og artikkelsjangeren. Til slutt skal elevene skrive en fagartikkel knyttet til sikkerhetsopplæringen i programfaget.

    Målgruppe

    Tverrfaglig undervisningsopplegg VG2, kan brukes i alle programfag

    Grunnleggende ferdigheter

    Cecilie Isaksen Eftedal - 29.11.2012 11:18

  5. Din språkhistorie og yrkesfaglige begreper

    Utgangspunktet for dette undervisningsopplegget er temaene språk og kultur. Elevene skal arbeide med språk og kultur gjennom egen familiehistorie, jobbe med fagbegreper knyttet til kokk- og servitørfaget, samt skrive sin egen språkhistorie og framføre den muntlig.

    Målgruppe

    Norsk vg2 og kokk- og servitørfag

    Grunnleggende ferdigheter

    Elevene skal trene på å være aktør og deltaker i muntlige framføringer. De skal også trene på å skrive en tekst om sin egen språkhistorie i selvvalgt sjanger.

    Cecilie Isaksen Eftedal - 03.12.2012 15:08

  6. Udir.no - Etterutdanningsmateriell for fag- og yrkesopplæring

    Udir.no - Etterutdanningsmateriell for fag- og yrkesopplæring

    Cecilie Isaksen Eftedal - 19.04.2013 09:31