Search page

Søket fant 2 resultater på 0.058 sekunder.

Søkeresultater

  1. Kon - Tiki og Thor Heyerdahl - fakta og fiksjon

    Lese samtidslitteratur, virkemidler i film, skrive filmanmeldelse, reflektere over forskjell på fakta og fiksjon.

    karber7 - 27.03.2014 11:51

  2. RETORIKK I YRKET DITT

    Elevene hadde vært på Bygg reis deg i programfaget og skulle prestentere et produkt derfra. Powerpointpresentasjonen ble vurdert av fellesfaglærer og programfagslærer i fellesskap.Det ble lagt vekt på troverdighet som retorisk virkemiddel.

    karber7 - 27.03.2014 12:00