Search page

Søket fant 1 resultat på 0.05 sekunder.

Søkeresultater

  1. Rapport på Yrkesfag - omvendt undervisning

    Dette er ein video som er laga for å gje elevane oversyn over kva ein rapport på yrkesfag eigentleg er. Kva typar rapportar har vi og kva type rapport er nyttig i kva samanheng?

    Videoen er primært knytt mot faget Prosjekt til fordjuping og Norsk, men det er også lagt inn tilknyting til læreplanmål for programfaga på vg1 og vg2, for å syne den tverrfaglege samanhengen mellom rapport som sjanger og bruken av rapport i dei ulike fagområda.

    Siv Reidun - 14.11.2013 15:26