Search page

Søket fant 1 resultat på 0.053 sekunder.

Søkeresultater

  1. Installasjon av lys i bolig

    Oppgaven tar utgangspunkt i temaet «installasjon av lys i bolig». Formålet er at elevene skal lære å forklare en arbeidsprosess med bred basis i teori. De kan med fordel prøve ut ulike arbeidsprosesser og materialer for installering av lys i bolig, og gi begrunnelse for dette. De må også vektlegge sikkerhet og HMS i oppgaven.

    Julie Bjørnstad - 13.09.2015 18:18