Search page

Søket fant 1 resultat på 0.058 sekunder.

Søkeresultater

  1. Temperaturtransmitter & kalibrering

    Prosjektbeskrivelse 

    Elevene skal jobbe i grupper for å tilegne seg kunnskap innenfor temperaturmåleprinsipper (teoridel) og kalibrering av temperaturtransmitter (praksisdel). Elevene skal levere inn en rapport som skal inneholde teoridel samt dokumentasjon av praksisdelen.

    Last ned vedlegget "01 Prosjektbeskrivelse Temperatur måleprinsipper" og du vil få en heilhetlig prosjektbeskrivelse samt undervisningsmetoden i henhold til den didaktiske relasjonsmodellen.

    nedvin_h@hotmail.com - 10.12.2014 19:06