Search page

Søket fant 1 resultat på 0.047 sekunder.

Søkeresultater

  1. Instruksjonsfilmar i transport og logistikk

    Klassen vert delt inn i grupper på 2-3 elevar. Gruppene skal lage ein instruksjonsfilm om eit emne innafor programfaget sitt. Forslag til emne: Lastesikring, korleis leggje kjetting på ein stor bil, lasting/lossing av stor bil, førstehjelp ved bilulukker osb. Gruppene kan gjerne kome med forslag til tema sjølv, men lærar må ha nokon i "reserve".

    brinor - 14.05.2013 09:56