Search page

Søket fant 1 resultat på 0.053 sekunder.

Søkeresultater

  1. Monster av Frode Grytten, Bikubesong, 1999

    Novella «Monster» blir i dette undervisningsopplegget brukt som «starter» til emnet funksjonshemming. Tanken er at narrativer er en god inngangsport for å skape forforståelse og motivasjon til videre arbeid med fagtekster om tematikken. Novella fungerer således som en brobygger mellom teori og praksis, mellom fakta og «levd liv». Det er viktig å få frem at «Monster» beskriver en ærlig førstereaksjon hos en nybakt pappa som får vite at barnet hans har Downs syndrom.

    Cecilie Isaksen Eftedal - 30.11.2012 11:03