Search page

Søket fant 13 resultater på 0.069 sekunder.

Søkeresultater

  1. Språklab uten vegger

    SNAKKE: Dialogtrening, språklab uten vegger. Dette er såkalt «lukkede» hodesett som effektivt stenger ute lyd fra omgivelsene og tillater uforstyrrede samtaler. Dette er utprøvd lokalt på Åssiden. Man trenger et hodesett per elev. Hensikten er å styrke muntlig engelsk- eller norskkompetanse gjennom autentisk 1-1 dialog med via kommunikasjonsprogrammer som Skype.

    Målet er å innarbeide dette til en mer institusjonalisert/permanent praksis integrert i utvekslingsprogrammet. Bruke fagterminologi i norsk og engelsk. Alle skal få trening i muntlig praksis effektivt.

    19067302 - 19.02.2014 14:02

  2. Høna eller egget - hvem har det verst?

    Diskusjon om etikk i kylling-/eggproduksjon. (Eller annen matproduksjon). Elevene presenterer en matreklame og peker på retoriske appellformer. Elevene skaffer informasjon fra matprodusenter som bakgrunn for videre refleksjon.

    Læringsmål

    • Elevene skal kunne bruke saklige argumenter i diskusjon.
    • Elevene skal kunne samle inn og vurdere faktaopplysninger.
    • Elevene skal bli bevisst etiske problemstillinger.

    Sluttprodukt

    rora0708 - 04.02.2014 10:36

  3. Tverrfaglig undervisningsopplegg norsk, samfunnsfag og markedsføring

    Drammen videregående skole har siden 2011 hatt et opplegg i midtimen som kalles "Mat for hjernen". Opplegget går ut på at de elevene som ønsker det, kan høre et foredrag og være deltakere i en debatt etterpå. Flere kontroversielle emner har vært representert. Dette opplegget som er lagt ut her, er knyttet til 100-årsjubileet for kvinners stemmerett i Norge og handler om å bruke stemmeretten og det å være i minoritet eller majoritet. Opplegget kan brukes om mange emner.

    Lærer - 06.11.2013 16:13

  4. Debatt: EL-bil

    Elevene skal være kjent med teori om debatt. Undervisningsopplegget tar utgangspunkt i artikler fra ulike nettsider.

    marbaa1 - 27.04.2014 21:34

  5. Bybygging - Klasseoppgave om velferdsstaten. Helsefremmende Arbeid, Yrkesutøvelse, Kommunikasjon/samhandling, Naturfag, Norsk muntlig

                                                        Undervisningsopplegg

    Tittel på undervisningsoppgaven: Bybygging

    Fag:
    Naturfag, Yrkesutøvelse

    Helsefremmende arbeid, Kommunikasjon/samhandling og norsk muntlig

    Nivå:
    VG 1

    Tidsbruk:

    ida.oddvin.andersen@nfk.no - 28.05.2015 13:19

  6. RETORIKK I YRKET DITT

    Elevene hadde vært på Bygg reis deg i programfaget og skulle prestentere et produkt derfra. Powerpointpresentasjonen ble vurdert av fellesfaglærer og programfagslærer i fellesskap.Det ble lagt vekt på troverdighet som retorisk virkemiddel.

    karber7 - 27.03.2014 12:00

  7. Samansett tekst - opplegg for minoritetsspråklege

    Arbeid med reklame og verkemiddel i reklamefilmar. Etos, logos og patos er også omgrep ein skal innom. Gjennom arbeidet kjem ein innom dei norske folkeeventyra og også "det norske" slik det er representert i dag, med vekt på reality-tv. Til slutt skal ein kunne bruke kunnskap om kultur til å lage sin eigen reklame,

    brinor - 02.06.2015 13:20

  8. Retorikk på byggfag

    Praktisk oppgave i retorikk

    Vg1 og Vg2 Byggfag

    Forbered et innlegg etter tildelt appellform

    To møter:

    1 Byggherre og byggmester møtes og diskuterer løsninger for bygging av et privat bolighus. Diskusjonen dreier seg om man skal bruke asfaltplater eller vindduk.

    Representanter for byggmesteren:

    Elev1 (logos), Elev2 (etos) og Elev3 (patos) + Elev4 som er observatør med eventuelle hjelpekommentarer.

    Representanter for byggherre:

    08066701 - 08.09.2014 15:51

  9. Inkluderende samfunn

    Elevoppgave: En presentasjon med tema kulturmøte/- konflikt. Samarbeid mellom norsk og helse- og oppvekstfag.

    carly - 13.10.2015 15:55

  10. Prosjekt i norsk og naturfag om argumentasjon

    Tidsramme/gjennomføring:

    2 norsktimer: Klassen deles inn i 3-4 grupper (yrkesfag). Hver gruppe får utdelt rollekort, rollene skal være hemmelig for de andre gruppene. Hver gruppe velger en elev som skal representere gruppa i paneldebatten. Gruppa jobber med å finne argumenter til debatten. Argumentene kan eventuelt systematiseres i forhold til Etos, Patos og Logos.

    2 naturfagstimer: Bakgrunnskunnskap fornybar energi – fokus på vindmøller.

    gunnar.skjerpan@nfk.no - 09.03.2016 11:23

  11. Rollespill om hygiene

    Et muntlig opplegg i norsk på Vg1 Restaurant- og matfag. Vi tar utgangspunkt i en matforgiftningssak i Danmark med tragisk utfall. Aktørene har fått nye navn. Roller fordeles blant elevene der noen er ansvarlige for institusjonen og for pølsefabrikken, noen er journalister og noen er pårørende. Mattilsynet er også til stede med en karakter. Kjør pressekonferanse!

    08066701 - 08.09.2014 15:33

  12. Halvårsplan i norsk vg1 yrkesfag

    Dette er ein halvårsplan som syner korleis ein kan samarbeide mellom faget Prosjekt til fordjuping og norsk.

    Heile hausthalvåret har fokus på kommuinikasjon, presentasjon og rapportskriving. Arbeidet byggjer opp mot utplassering i arbeidslivet i 14 dagar og etterarbeid etter dette.

    Lærestoffet er ein kombinasjon av læreboka Klar Melding 1, NDLA sine nettsider, andre nettressursar og lokale malar (blant anna oppsett av fagrapport og lokal læreplan i Prosjekt til fordjuping)

    Siv Reidun - 30.10.2013 13:13

  13. Rørleggerfaget i historiske rammer

    Foto: Zoonar, NTB scanpix. Lisens: CC BY-NC-SA. Kilde: ndla.no

    Elevene skal holde en presentasjon om historien til rørleggerfaget. Elevene kan jobbe to og to, om de ønsker det. De må få med hele utviklingen fra oldtiden til i dag.

    Roy-Olav T. Øien - 10.03.2014 14:02