Search page

Søket fant 1 resultat på 0.052 sekunder.

Søkeresultater

  1. Halvårsplan i norsk vg1 yrkesfag

    Dette er ein halvårsplan som syner korleis ein kan samarbeide mellom faget Prosjekt til fordjuping og norsk.

    Heile hausthalvåret har fokus på kommuinikasjon, presentasjon og rapportskriving. Arbeidet byggjer opp mot utplassering i arbeidslivet i 14 dagar og etterarbeid etter dette.

    Lærestoffet er ein kombinasjon av læreboka Klar Melding 1, NDLA sine nettsider, andre nettressursar og lokale malar (blant anna oppsett av fagrapport og lokal læreplan i Prosjekt til fordjuping)

    Siv Reidun - 30.10.2013 13:13