Search page

Søket fant 2 resultater på 0.055 sekunder.

Søkeresultater

  1. KUBISME

    Dette er et stort, tverrfaglig undervisningsopplegg for elever på vg1 DH. Opplegget inneholder i tillegg til oppgaver knyttet til programfaget oppgaver i norsk, engelsk og matematikk.

    Eva Beate Dahle - 20.08.2013 12:32

  2. Noveller- et større opplegg

    Kommentar til opplegget: Det følgende læringsopplegget er delvis en bearbeiding av et opplegg laget av fra Kristine Gilje Skjæveland (lesesenteret og Gand videregående skole), og etter hvert flere egenproduserte oppgaver i ulik grad av ferdigstillelese.

    Eva Beate Dahle - 19.04.2013 08:10