Search page

Søket fant 3 resultater på 0.057 sekunder.

Søkeresultater

  1. Informasjonsbrosjyre om brukernes rettigheter

    Tverrfaglig undervisningsopplegg i norsk og salg- og servicefag som kan brukes på både Vg1- og Vg2 nivå.

    tonjes - 18.12.2013 10:57

  2. Salgssamtalen

    Oppgaven gis etter teoretisk gjennomgang av kjøper- og selgerrollen og salgssamtalen i programfaget. Deretter kan elevene jobbe selvstendig i grupper á to. Elevene skal lage et rollespill med selger og kjøper. Samtalen skal filmes og gjøres tilgjengelig.

    Begge lærere fungerer som veiledere og er tilstede ved fremvisning av filmene. 

    Se vedlegg for flere detaljer.

    Julie Bjørnstad - 03.06.2016 11:27

  3. Tverrfaglig filmprosjekt - Service og samferdsel

    Oppdraget går ut på at elevene skal lage en reklamefilm hvor de skal markedsføre Drammen vgs. Filmene skal kunne brukes under Åpen dag og ved foreldrebesøk for å fronte Service- og Samferdselslinja.

     

    • Elevene skal vurderes i kompetansemål innen norskfaget og markedsføringsfaget.
    • Elevene skal vise kompetanse i norsk skriftlig, muntlig, sammensatte tekster, reklame og IKT, samt programfaget markedsføring.

    Espen Solberg - 06.11.2013 15:19