Search page

Søket fant 2 resultater på 0.054 sekunder.

Søkeresultater

  1. RETORIKK I YRKET DITT

    Elevene hadde vært på Bygg reis deg i programfaget og skulle prestentere et produkt derfra. Powerpointpresentasjonen ble vurdert av fellesfaglærer og programfagslærer i fellesskap.Det ble lagt vekt på troverdighet som retorisk virkemiddel.

    karber7 - 27.03.2014 12:00

  2. Anbudskonkurranse - oppussing av skolekjøkken (bygg, maler eller klima/energi)

    Tverrfaglig matematikk, norsk og programfag. Elevene fikk i oppdrag å pusse opp skolekjøkkenet på ungdomsskolen. De skulle gå på befaring og beregne mengde og velge kvalitet på materialer. De ble vurdert av norsklærer og programfagslærer.

    karber7 - 27.03.2014 13:58