Search page

Søket fant 1 resultat på 0.058 sekunder.

Søkeresultater

  1. Prosjekt i norsk og naturfag om argumentasjon

    Tidsramme/gjennomføring:

    2 norsktimer: Klassen deles inn i 3-4 grupper (yrkesfag). Hver gruppe får utdelt rollekort, rollene skal være hemmelig for de andre gruppene. Hver gruppe velger en elev som skal representere gruppa i paneldebatten. Gruppa jobber med å finne argumenter til debatten. Argumentene kan eventuelt systematiseres i forhold til Etos, Patos og Logos.

    2 naturfagstimer: Bakgrunnskunnskap fornybar energi – fokus på vindmøller.

    gunnar.skjerpan@nfk.no - 09.03.2016 11:23