Search page

Søket fant 1 resultat på 0.055 sekunder.

Søkeresultater

  1. Muntlig presentasjon: Helse og oppvekst, norsk retorikk

    Dere skal selv velge dere en livsstilssykdom. Denne skal dere presentere til et publikum (klassen og faglærer). Husk at ingen av oss i publikum kan noe om denne sykdommen fra før. Dere skal si noe om hvordan sykdommen utarter seg, hva konsekvensene av denne er, og forsøke å si noe om framtidsutsikter.

    Presentasjonen skal være på minimum fem, maksimum ti minutter.

    suhe - 18.02.2014 19:57