Search page

Søket fant 2 resultater på 0.055 sekunder.

Søkeresultater

 1. Reklameoppgave

  Dette undervisningsopplegget er todelt:

  1. Elevene lager en reklame for et produkt eller en idé knyttet til eget programfag, hudpleierfaget.

  2. Elevene analyserer en fritt valgt hudpleierelatert reklame.

  Se vedlagt fil for metode, sluttprodukt og vurdering.

  marram - 27.03.2014 11:30

 2. Muntlig presentasjon av selvvalgt tema

  Dette opplegget kan brukes på alle programområder.

  marram - 27.03.2014 11:40