Search page

Søket fant 1 resultat på 0.041 sekunder.

Søkeresultater

  1. Prosjekt "Min bedrift"

    Mål med undervisningsopplegget er at elevene skal skrive nyttetekster, holde muntlige presentasjoner og delta i gruppesamtaler.

    Elevene arbeider i grupper, og alle gruppene skal lage sin egen bedrift. Hver bedrift skriver en stillingsannonse, og alle elevene i klassen skal søke på en stilling. Den beste stillingsannonsen får flest søkere. Videre gjennomfører bedriftene jobbintervju av søkere, her velger de ut de som har de beste jobbsøknadene.

    Ingunn Hinna Thomassen - 16.06.2014 11:01