Search page

Søket fant 1 resultat på 0.065 sekunder.

Søkeresultater

  1. HMS; ergonomi og trening for å forebygge belastningsskader

    Tverrfaglig samarbeid mellom bygg- og anleggsteknikk vg1, norsk og kroppsøving

    MÅL: Elevene skal lære seg korrekte arbeidstillinger på verksted/byggeplass, og lære styrke og bevegelsesøvinger som skal ivareta egen helse.

    Korrekte arbeidsstillinger og øvelser skal dokumenteres med bilder/film (digital fortelling), og elevene skal holde en muntlig presentasjon for medelever og lærere. 

    linnmageroy@hotmail.com - 27.05.2015 10:16