Search page

Søket fant 1 resultat på 0.056 sekunder.

Søkeresultater

  1. Salgssamtalen

    Oppgaven gis etter teoretisk gjennomgang av kjøper- og selgerrollen og salgssamtalen i programfaget. Deretter kan elevene jobbe selvstendig i grupper á to. Elevene skal lage et rollespill med selger og kjøper. Samtalen skal filmes og gjøres tilgjengelig.

    Begge lærere fungerer som veiledere og er tilstede ved fremvisning av filmene. 

    Se vedlegg for flere detaljer.

    Julie Bjørnstad - 03.06.2016 11:27