Search page

Søket fant 1 resultat på 0.055 sekunder.

Søkeresultater

  1. Trøndersk matkultur

    Elevene skal undersøke den trønderske matkulturen i sitt prosjekt. Hva kjennetegner den trønderske matkulturen og hvordan har den utviklet seg i historien og fram til i dag? Formålet med oppgaven er å øke elevenes bevissthet om matkulturen i Trøndelag og hvilke produkter som dyrkes fram. 

    Foto: Lance Fisher, flicker.com / Lisens: CC by-sa 2.0

    Julie Bjørnstad - 09.09.2015 22:37