Search page

Søket fant 2 resultater på 0.062 sekunder.

Søkeresultater

  1. Norsk - parallellskriving

    Et undervisningsopplegg som ivaretar sjangerlære og grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving.

    krilin - 30.04.2013 11:14

  2. Ungdom og alkohol

    Undervisningsopplegget fokuserer på grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og muntlighet. Det overordnede temaet er ungdom og alkohol som igangsetter for diskusjon og sakprosarettet skriving.

    kriros - 30.04.2013 11:33