Search page

Søket fant 1 resultat på 0.054 sekunder.

Søkeresultater

  1. Reklameprosjekt med utgangspunkt i egen elevbedrift

    Elevene skal ta utgangspunkt i sin elevbedrift. Med bakgrunn i teorikapitlet om reklame i læreboka skal de produsere reklamemateriell, henholdsvis en plakat og en brosjyre.

    Når reklamemateriellet foreligger, skal de skrive to dokument, en virkemiddelanalyse hvor de analyserer og reflekterer over utarbeidelsen og effekten av materiellet og et markedsstrategidokument.

    Fokus for opplegget er kreativ utfoldelse og teoriforankret arbeid innenfor programfaget Kommunikasjon og Service.

    bjorgk - 13.05.2013 15:10