Search page

Søket fant 2 resultater på 0.055 sekunder.

Søkeresultater

  1. Norsk - parallellskriving

    Et undervisningsopplegg som ivaretar sjangerlære og grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving.

    krilin - 30.04.2013 11:14

  2. Presentation of my future profession

    Arbeidsark med stikkord til innhold i muntlig presentasjon av yrke knyttet til eget utdanningsprogram. (Kan også benyttes til skriftlig presentasjon)

    krilin - 23.10.2013 15:51